rotaryclub schiedam de veste

€ 1.500,-

Rotaryclub Schiedam De Veste doneert aan CTH

Bij Rotaryclub Schiedam de Veste heeft op 25 juni jl. de jaarlijkse voorzitterswissel plaatsgevonden. Chris Coppens gaf het stokje (de voorzittershamer, ambtsketen en het “geheime koffertje” ) over aan Rob van Duijnen.

De nieuwe voorzitter stelde direct een daad door € 1.500,- beschikbaar te stellen voor het Campagneteam Huntington.

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar,
maar kunnen ook eerder of later in het leven optreden. Zij uit zich o.a. in onwillekeurige (choreatische) bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen. De ziekte leidt gemiddeld na een zestiental
jaren tot de dood van de patiënt(e), meestal door bijkomende oorzaken zoals longontsteking.

Bovendien wordt de ziekte zowel door mannen als vrouwen doorgegeven aan hun kinderen. Daarbij komt nog dat de ziekte van Huntington dominant is. Dat wil zeggen dat de
aanwezigheid van de erfelijke eigenschap altijd de ziekte tot gevolg zal hebben. Tenminste,
als de persoon lang genoeg leeft. Elk kind van een zieke ouder heeft een kans van 50 procent
de erfelijke afwijking te hebben meegekregen.

Onhandig gedrag, zich stoten, struikelen, vallen. Ongewilde bewegingen die zulke vormen aannemen, dat het lijkt alsof iemand danst of gedronken heeft. Dat is het meest in het oog springende symptoom van de ziekte van Huntington. Iemand met Huntington heeft geen controle meer over de spieren. Maar de andere symptomen zijn minstens even ernstig.

Twee jaar geleden hebben we in Schiedam een heel mooi concert gehad, met ook een mooie opbrengst voor dit doel Daarna is onder meer Marije Scholl (als Schiedamse Huntington
gendraagster) doorgegaan met acties in Schiedam.

Dankzij alle acties is 2.2 miljoen van de beoogde 4 miljoen binnen en konden er 6 onderzoekslijnen starten in meerdere steden. Alles binnen 2 jaar. De resterende 1.8 miljoen
zijn nodig om de succesvolle lijnen voort te kunnen zetten in 2020, en enkele nieuwe lijnen
te starten.

Met deze donatie van € 1.500,- komt men weer dichter bij het streefbedrag.