Ron Arts

€ 2.670,-

Ron Arts heeft zich ten doel gesteld geld in te zamelen t.b.v. het campagneteam Huntington, een erfelijke ziekte, waar Ron in de familiekring van zeer dichtbij mee wordt geconfronteerd.
JBV Petangeske werkt graag mee om hier een succes van te maken.

In de onderstaande brief geeft hij nadere informatie.

Jeu de Boules Marathon ten bate van Campagneteam Huntington

De ziekte van Huntington. Je hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar in Nederland lijden er ca. 1700 mensen aan en zijn er ca. 8000 gen- en risicodragers. De symptomen lijken op die van ALS, Alzheimer en Parkinson, maar dan ineen. Deze nare ziekte trof iemand in mijn zeer nabije omgeving. Een geneesmiddel is er nog niet. Campagneteam Huntington wil gezien recente hoopvolle onderzoeken bereiken dat er binnen 5 á 10 jaar een geneesmiddel is. Zij zamelen geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte. Het streefbedrag is 4 miljoen euro. Graag wil ik hier mijn steentje aan bijdragen, en hiervoor wil ik jullie hulp inroepen.

Op Zaterdag 13 augustus 2016 organiseer ik dankzij de bereidwillige medewerking van Jeu de Boules club Petangeske uit Bergen op Zoom een 24-uurs marathon om op die wijze een inzameling te houden voor onderstaand doel. Wees gerust, ik als enige zal actief zijn tijdens deze 24 uur maar daarvoor heb ik wel tegenstanders nodig die enerzijds kennis willen maken met het spel Jeu de Boules en anderzijds het doel waarvoor de actie is opgezet willen steunen. Op deze dag kan eenieder tegen betaling van € 10,- een partijtje Jeu de Boules tegen mij te spelen.

Gaat u mij helpen om van deze actie een succes te maken om op die wijze bij te dragen aan het vinden van een medicijn voor deze vreselijke ziekte?

Alle betalingen en eventuele giften komen ten goede aan het Campagneteam Huntington. Wilt u niet spelen maar toch een bijdrage leveren, staat het u vrij om op deze dag uw donatie te overhandigen aan het team dat deze dag organiseert. Namens alle Huntington patiënten en hun families danken wij u alvast van harte voor uw bijdrage en wij hopen u te mogen verwelkomen op 13 augustus 2016. Bent u niet in de gelegenheid om op deze dag naar Bergen op Zoom te komen, via www.campagneteamhuntington.nl kunt u een donatie doen voor dit goede doel.

Ik doe hierbij een dringende oproep aan u allen om op deze dag ook een partij te komen spelen en/of een donatie te doen om op die wijze bij te dragen aan het welslagen van deze actie. Het doel is om zoveel mogelijk geld te genereren op deze dag, maar niets staat u in de weg om op andere wijze bij te dragen aan dit goede doel. Als we gezamenlijk veel acties uitzetten moet het toch mogelijk zijn om de gewenste 4 miljoen bij elkaar te krijgen.

www.doodgezwegen.nl

Op de volgende bladzijden staat informatie over de Ziekte van Huntington.

Voor meer info kunt u bellen met Ron Arts op 06 20493424, of u stuurt een mail naar ron.arts57@gmail.com
Plaats: Jeu de Boules club Petangeske http://www.petangeske.nl
Adres: Beukenlaan 16A 4624 AE Bergen op Zoom

Tijdstip: van zaterdag 13/8 08.00 uur tot zondag 14/8 08.00 uur

Petangeske

Ron Arts
Ron Arts
Dit is de opbrengst van de 24-uurs jeu de boules marathon welke ik heb gehouden, ik dank eenieder voor de bijdrage.
Fred Rutgers
Een geweldig initiatief van Rona Arts en het Campagneteam !
Ron Bauhuis
Veel succes!
Anoniem
Hanneke van Terheijden
Veel succes Ron Arts!
Anoniem