Laurens

€ 20.109,96

eurekaweek steunt huntington

Dit jaar wordt door een team van 8 commissieleden en zo'n 800 vrijwilligers de Eurekaweek georganiseerd. Dit is de officiële introductieweek van alle nieuwe studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. We verwachten dit jaar 3200 deelnemers.


Ieder jaar steunt de Eurekaweek een goed doel. Dit jaar is ervoor gekozen om het Campagneteam Huntington te steunen. Dit doen we op 2 manieren. Enerzijds wordt tijdens de week op verschillende momenten awareness gecreëerd met beeldmateriaal en contactmomenten met de studenten. Anderzijds zal er een bedrag gedoneerd worden. Dit bedrag bestaat uit het geld dat aan het einde van de week overblijft op de betaalbandjes van de deelnemers en vrijwilligers.


Datum event:
21-24 augustus 2017

Locatie event
Erasmus Rotterdam