els bakker

€ 10.000,-

nalatenschap van vader

Met een donatie voor het Campagneteam Huntington, uit de nalaten schap van onze vader, willen we Joop en Ria Bakker bedanken. Zij waren een enorme steun tijdens het ziekbed en rondom zijn overlijden, voor ons en onze moeder. En zijn dat nu nog steeds voor onze moeder.
Joop en Ria zijn bij Eric Reits in het AMC geweest en kwamen enthousiast terug met de hoop dat er een genezende therapie komt voor de Ziekte van Huntington.
Joop en Ria bedankt namens Steef, Els, Martin en Annie.