Stichting Campagneteam heeft sinds juli 2016 haar CBF Erkenningskeurmerk. Het CBF werkt met zogenaamde indelingscategorieën op basis van de totale baten van een goed doel.

categorie A: organisaties met totale baten minder dan € 100.000;

categorie B: organisaties met totale baten van minstens € 100.000, maar minder dan € 500.000;

categorie C: organisaties met totale baten van minstens € 500.000, maar minder dan € 2 miljoen;

categorie D: organisaties met totale baten van € 2 miljoen en meer.

Wij zijn in ons oprichtingsjaar 2016 ingedeeld in Categorie A. Ons eerste jaar en dus geen informatie over baten. Iedere 2 jaar kijkt het CBF of een goed doel naar een andere Categorie moet, afhankelijk van de gerealiseerde baten. Zodoende heeft het CBF in 2018 gekeken of Stichting Campagneteam voor het jaar 2019 naar een andere categorie zou moeten. CBF kijkt dus naar de baten van de jaren 2017 en 2018 om de nieuwe Categorie voor 2019 te bepalen.

Dankzij de vele acties, donaties en samenwerkingen heeft het Campagneteam Huntington de afgelopen jaren onwijs veel donaties mogen ontvangen; onze baten op jaarbasis zijn altijd meer geweest dan 500.000 euro en dit is voor het CBF reden om onze stichting op te schalen naar Categorie C: organisaties met totale baten van minstens € 500.000, maar minder dan € 2 miljoen.

Nou zou je kunnen denken dat dit een soort waardering is voor het harde werk dat we met z’n allen hebben gedaan, maar dat is het niet.

Wat zijn de gevolgen van het opschalen naar Categorie C

Voor iedere categorie van het CBF gelden eigen regels waar een goed doel aan moet voldoen en hoe hoger de baten hoe meer regels/voorwaarden er worden opgelegd aan een goed doel. En het zijn niet alleen de voorwaarden die veranderen maar ook de bijdrage die een goed doel moet afdragen aan het CBF om haar erkenning te behouden. Voor de bijdrage hanteert het CBF 2 componenten:

Component 1: gebaseerd op de totale baten van de organisatie, bijdrage in euro’s

A 0 < 100.000 259 (254 in 2018)

B 100.000 < 500.000 517 (508 in 2018)

C 500.000 < 2.000.000 2.067 (2.030 in 2018)

D 2.000.000 of hoger 2.584 (2.538 In 2018)

Component 2: gebaseerd op de totale baten van de organisatie, bijdrage in euro’s

Component 2 is alleen van toepassing op organisaties die vallen in de categorieën C en D en die relatief veel baten verkrijgen van particulieren, bedrijven, loterijen en overige organisaties zonder winststreven. De gedachte hierachter is dat voor een organisatie die veel baten uit de markt haalt de betekenis van een goed functionerende sector relatief groot is.

0 < 450.000 0 (0 in 2018)

450.000 < 1.125.000 1.033 (1.015 in 2018)

1.125.000 < 2.250.000 2.067 (2.030 in 2018)

En verder…

Daarnaast hanteert het CBF een Toetsingsbijdrage Categorieën A, B, C en D.

Na twee jaar kan het zijn dat een goed doel naar een andere Categorie gaat. Een nieuwe A-, B-, C- of D-organisatie betaalt bij aanvraag van de erkenning eenmalig de toetsingsbijdrage, ofwel een vergoeding voor de initiële toets. Op het moment dat de Erkenning wordt verstrekt, betaalt de organisatie de erkenningsbijdrage (componenten 1 en indien van toepassing 2) naar rato voor het lopende jaar. In de jaren daarna wordt jaarlijks de erkenningsbijdrage in één keer gefactureerd.

Toetsingscategorie Toetsingsbijdrage (in EUR)

A 250

B 500

C 3.000

D 3.500

Samengevat: de jaarlijkse kosten voor Stichting Campagneteam Huntington voor lidmaatschap CBF nemen toe van 254 euro (Component 1 Categorie A) naar 3000 euro (Component 1 Categorie c (2067 euro) plus component 2 baten tussen 450k – 1.125 miljoen (1033 euro)).

Daar komt dan de eenmalige toetsingsbijdrage van 3.000 euro bij, waardoor de totale directe bijdrage aan het CBF in 2019 6.000 euro zullen zijn.

Maar met deze extra kosten zijn we er nog niet. De normen voor de erkenningsregeling voor Categorie C zijn vele malen uitgebreider. Er is normstelling met tientallen punten waar je als organisatie aan dient te voldoen en zaken die je als organisatie geregeld moet hebben. Voor geïnteresseerden zie: Normen Erkenningsregeling – Categorie C.

Ook dient het jaarverslag voorzien te zijn van een controleverklaring van een accountant. De samenstellingsverklaring is niet meer voldoende. Een controle verklaring van een accountant is vele malen duurder dan een samenstellingsverklaring waardoor ook deze kosten met enkele duizenden euro’s paar jaar omhoog zullen gaan.

Wij zouden heel graag in Categorie A willen blijven waar een lichtere normering regels voor gelden zodat het voor ons als bestuur behapbaar is om de meeste zaken zelf te regelen en de kosten hierdoor beperkt blijven. Zodoende kunnen we ook waarborgen dat 100% van alle donaties naar onderzoek gaan. Helaas is het niet mogelijk om in Categorie A te blijven. We zijn een beetje de dupe van ons succes; veel baten en dus een opschaling naar Categorie C. Wij kunnen als bestuur niet voldoen aan alle extra normen die ons op deze manier worden opgelegd. De kosten nemen dan enorm toe en moeten we onze boodschap dat 100% van de donaties naar onderzoek gaan loslaten. Dat brengt ons in een spagaat: wat is belangrijker? De boodschap dat 100% naar onderzoek gaat omdat je onderzoek het belangrijkste vindt als goed doel of een keurmerk van het CBF dat enorm veel gaat kosten?

Wij hebben als bestuur besloten dat onze boodschap belangrijker is dan een erkenning en de keuze gemaakt om het CBF lidmaatschap op te zeggen. Wij zijn van mening dat het CBF belangrijk is voor de sector, maar voor een kleine organisatie zoals Stichting Campagneteam is het bijna niet mogelijk om aan de normstelling te voldoen. Het bestuur werkt onbezoldigd, allen naast een vaste baan. Er is geen personeel in dienst die die taak kan opnemen om onze stichting aan alle normen van Categorie C te laten voldoen en wij willen ook de kosten hiervoor niet maken.

Dat neemt niet weg dat wij transparantie heel belangrijk vinden. Het jaarverslag 2018, evenals 2017 hebben we laten controleren door een accountantskantoor en dit zullen we ook in volgende jaren laten doen. Het opzeggen van het lidmaatschap heeft verder geen directe gevolgen: we kunnen gewoon onze deur aan deur collectevergunningen aanvragen, de fiscale voordelen van periodieke giften die zijn vastgelegd blijven gelden en we behouden ook onze ANBI status. Het enige dat verandert is dat we het erkenningslogo van het CBF niet meer mogen gebruiken per 2020 en onze kosten niet zullen toenemen zodat onze boodschap dat 100% naar onderzoek overeind zal blijven.