José Haarmode heeft het fantastische bedrag van € 830,00 aan het Campagneteam Huntington geschonken
door een loterij te houden tijdens het feest van haar 40-jarig bestaan van de Kapsalon en de extra giften.
Iedereen die daaraan heeft bijgedragen enorm bedankt!"