Onderdeel van de beoogde 4 miljoen voor onderzoek is het starten van nieuwe, veelbelovende onderzoekslijnen die elk mikken op een therapie voor Huntington. Onderzoekslijnen die de aanmaak van het klontergevoelige huntington eiwitten afremmen, of de afbraak ervan bevorderen, en daarmee klontering tegengaan. Daarom hebben we al Campagneteam Huntington halverwege 2018 een zogenaamde ‘open call’ gelanceerd waarbij goede onderzoekers een onderzoeksvoorstelkunnen indienen. Dit heeft geleid tot 13 vooraanvragen (zomer 2018) waarna de Wetenschappelijke Advies Raad een zestal onderzoeksgroepen vroeg om hun aanvraag uit te werken.

De uitgewerkte onderzoeksvoorstellen van deze 6 groepen is door buitenlandse Huntington toponderzoekers beoordeeld op kwaliteit van de aanvraag en de onderzoeker, en de haalbaarheid evenals kansrijkheid. Hieruit is een selectie gemaakt van de beste voorstellen en de beste 3 hebben deze week te horen gekregen dat ze hun onderzoek kunnen starten. Supernieuws voor hun… en voor ons allen!

Binnenkort zullen we elke onderzoekslijn en de onderzoeker erachter in meer detail presenteren. Op naar de 4 miljoen!