Het Campagneteam Huntington heeft 2 doelstellingen: een taboe-doorbrekende campagne over de ziekte van Huntington om meer bekendheid te genereren, en fondsenwerving voor onderzoek naar genezing. Waarbij 100% van de opbrengsten naar onderzoek gaat.

Binnen 2 jaar campagne voeren is al 2 miljoen euro opgehaald. Geweldig, ook omdat hiermee verschillende veelbelovende onderzoekslijnen gestart zijn. Onderzoekslijnen van ervaren Huntington onderzoekslaboratoria bij universiteiten en biotech bedrijven. Ook willen we enkele nieuwe onderzoekers rekruteren die elk met een nieuwe invalshoek een veelbelovende onderzoekslijn starten die mikt op een geneesmiddel voor Huntington. Onderzoekers met ervaring in andere eiwit-klontering ziektes, of een doorbraak hebben in een techniek die resulteert in verminderde eiwit-aanmaak, of verbeterde afbraak.

Hiervoor is een zogenaamde ‘open call’ gestart waarin maximaal drie onderzoekslijnen te financieren zijn. Deze open call is ondermeer geplaatst op: https://campagneteamhuntington.nl/wat-huntington/open-call en andere websites, en verspreid binnen verschillende wetenschappelijke netwerken.

Hierbij kunnen onderzoekers een voor-aanvraag indienen, en wordt door onze onafhankelijke Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) een aantal onderzoekers gevraagd hun onderzoeksaanvraag verder uit te werken. Deze uitgewerkte aanvragen worden gerefereerd door buitenlandse top-onderzoekers werkend aan Huntington. De beste en meest veelbelovende lijnen worden toegekend. Natuurlijk kunnen bedrijven, stichtingen en families deze lijnen onderzoekslijnen ‘adopteren’ door (fiscaal aftrekbaar) een onderzoekslijn te financieren.

Op deze manier wil het Campagneteam bewust mikken op verschillende unieke invalshoeken qua onderzoek die elk mikken op een aangrijpingspunt voor een medicijn, en mikkend op een genezende therapie voor Huntington. We zijn supertrots op alle betrokkenen, vrijwilligers en donateurs van het Campagneteam Huntington dat we dit mogelijk kunnen maken!