Die ziekte van Huntington wordt veroorzaakt door een mutatie in het DNA dat codeert voor het Huntington eiwit (HTT).
Door de lange CAG repeat in het DNA krijgt het HTT eiwit een lange reeks glutamine aminozuren, ook wel polyQ genoemd
(Q is de afkorting voor het aminozuur glutamine). Wanneer deze reeks 40 of meer Q’s bevat zal het HTT eiwit klonteringen
vormen in de hersencellen, met onder meer verlies van communicatie tussen verschillende hersencellen als gevolg.

Het Campagneteam Huntington werft met vele betrokkenen fondsen voor onderzoek die hierop ingrijpen, aangrijpingspunten
zoekende voor een therapie voor Huntington.

Dit kan door:
·de vorming van de klontergevoelige HTT fragmenten te voorkomen
·klonteringen zelf te voorkomen door middel van chaperonnes
·de afbraak van de HTT fragmenten door de vuilnismannen in de cel te verbeteren
·het screenen van bestaande medicijnen (compounds) die ergens in deze route ingrijpen

Inmiddels zijn er 5 onderzoekslijnen gestart in Leiden, Groningen en Amsterdam, en start binnenkort de 6e onderzoekslijn.
De gehele financiering van deze lijnen is nog niet binnen dus fondsen werven blijft hard nodig! Ook om nieuwe onderzoeken
mogelijk te maken, en vervolgstappen. Maar met 2 jaar is al 2 miljoen euro opgehaald en kon veel onderzoek al van start.

De meeste lijnen zijn nu een half jaar bezig en we geven in afstemming met de betrokken onderzoekers een voortgangsverslag
van de activiteiten. We zijn heel trots dat we dit met zijn allen al mogelijk hebben gemaakt en vragen iedereen actief betrokken
te blijven en samen meer bekendheid te geven aan de ziekte van Huntington en te helpen bij fondsenwerving voor het lopende
en geplande onderzoek!

Lees hier het volledige rapport:
CTH Voortgangsrapportage