Meer onderzoek voor hetzelfde geld

Hoe kunt u fiscaal interessant doneren?

De belastingdienst maakt onderscheid tussen 2 soorten giften:

1. een gewone gift en

2. een periodieke gift


Gewone (Eenmalige) giften

Als u eenmalig een gift doet aan Stichting Campagneteam Huntington, is deze aftrekbaar in box 1. De overheid maakt uw gift hierdoor fiscaal interessant.

Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Het verzamelinkomen is een fiscaal begrip voor uw ‘totale inkomen’ in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3).
Voor veel mensen is een goede schatting van het verzamelinkomen: het bruto jaarinkomen met daarbij opgeteld: 4% van het vermogen in box 3 (min de vrijstelling) met, als men een eigen woning heeft, hierop in mindering gebracht: de hypotheekaftrek met aftrek van het eigenwoningforfait. Ofwel:


Verzamelinkomen = jaarinkomen + 4% x (box 3 – vrijstelling) – (hypotheekaftrek – eigenwoningforfait).

Voor fiscale partners geldt de som van hun verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.

De enige voorwaarden die de Belastingdienst aan de schenker stelt is dat de schenker de gift vrijwillig doet (geen tegenprestatie) en dat de giften moeten kunnen worden aangetoond met een schriftelijke bescheiden; bijvoorbeeld met een bankafschrift.


Periodieke giften

Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Stichting Campagneteam Huntington, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. U legt in een onderhandse akte van schenking, vast dat u jaarlijks een gift doet. Dit regelt Stichting Campagneteam Huntington voor u!

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Daarnaast verzekert u Stichting Campagneteam Huntington ook nog eens voor minimaal 5 jaar van inkomsten. Daarmee kunnen we vooruit kijken en onze onderzoeken meerdere jaren ondersteunen.


Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.


De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

* De gift is vastgelegd met een onderhandse akte van schenking. Stichting Campagneteam Huntington regelt dit graag voor u. (hoeft niet meer via een notaris sinds 2014)

* U moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaren doen. Vaker en langer mag ook.

* De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.

* Omdat het verwerken van een periodieke gift meer tijd kost dan een gewone donatie, is er door de Stichting een minimun bedrag gesteld van €120 per jaar.


Rekenvoorbeeld periodieke gift

Hieronder ziet u het belastingvoordeel en de netto kosten van een periodieke gift van € 200 en een verzamelinkomen van € 35.000.

Ook ziet u de periodieke gift die u kunt doen indien u het belastingvoordeel aan Stichting Campagneteam Huntington gunt (en uw gift u daardoor netto € 200 kost).


Uw periodieke gift

Belastingvoordeel

Netto kosten van periodieke gift

€ 200

€ 81

€ 119

€ 336

€ 136

€ 200


stappenplan

Het enige wat u hoeft te doen is het opsturen van de ingevulde modelovereenkomst die u hieronder kan downloaden, voorzien van uw handtekening en kopie legitimatiebewijs (en eventueel dat van uw partner), en wij regelen de rest! Opsturen kan naar: finance@campagneteamhuntington.nl.


Download de overeenkomst

Overeenkomst periodiek schenken


Heeft u nog vragen?

Lees de toelichting of wilt u meer informatie omtrent fiscaal aantrekkelijke doneren aan Stichting Campagneteam Huntington, stuur dan uw vraag naar: finance@campagneteamhuntington.nl